Chartring af Færgen M/B Sønderho

Esbjerg - Fanø

Privat chartring af M/B Sønderho

Alle kan chartre færgen Sønderho til en rundtur i vadehavs området mellem Esbjerg og Fanø.

Det kan være en firmapicnic, familietur, begravelse til søs, eller en havnerundfart med sælsafari.

 

 

Der aftales i hvert tilfælde, hvor man gerne vil sejles hen, og hvad man vil se på turen. Det område der kan tilbydes at sejle ud i strækker sig fra den sydlige havnegrænse mellem Esbjerg og Fanø mod nord langs kysten og op igennem Ho Bugt samt ud til Grådyb, som er sejlløbet nord for Fanø og ned til Nordby Havn på Fanø.

Der kan sejles ind i havnebassiner, hvor der er skibe eller andet at se på og hvis vejret tillader det er det også muligt at sejle ud til sælbankerne i området nord for Fanø mod Grådyb. Når det er lavvande, vil sælerne ligge på sandbankerne, og ellers kan man se dem i vandet, hvor de fanger fisk. På turen kan man også betragte det rige fugleliv i vadehavet og Ho Bugt.

Det er desværre ikke muligt at blive sejlet ud til mølleparkerne samt Blåvand, ligesom det heller ikke er en mulighed at sejle vest om Fanø eller øst om Fanø mod Ribe.

Medbring gerne mad og drikkevarer, en guide der kan fortælle på turen eller måske en spillemand!

Bestilling og priser

Sådan booker du privat chartring

Turen tager op til 3 timer alt efter vind og vejr. Normal afgang fra Færgehavnen, Dokvej 5, 6700 Esbjerg – modsat terminalen.

Det er også muligt at tage folk op andre steder i Esbjerg havn, ex. restaurant Sydvesten, Fiskerihavnsgade 6 (Rødspættekaj), eller restaurant Gammelhavn ved Englandskaj. Eller på Fanø i Nordby havn. Vær opmærksom på, at hvis nogle af passagererne i selskabet er kørestolsbrugere eller dårligt gående, er afgang og opsamling kun muligt fra Færgehavnen. 

Sønderho medtager maksimalt 150 personer, men da er der ikke meget plads at røre sig på allerede op imod de 98 personer, kan pladsen være lidt trang. Sønderho har plads til maks. 5 kørestole eller barnevogne. Bemærk venligst, at barnevogne og kørestole skal stå i det fri og kan ikke komme i ly for vind og vejr. Hunde er tilladt.

Bestilling:
Har du lyst til at leje Sønderho, skal du sende en e-mail til os på soenderho@molslinjen.dk

Pris:
Indtil 98 personer bestilt inden den 20. i måneden før ............................................DKK 6.290,-
Over 98 personer bestilt inden den 20. i måneden før .............................................DKK 7.390,-
Tillæg for bestilling efter den 20. i måneden før ......................................................DKK 2.500,-

Lejen betales ved booking med dankort eller kreditkort, (det er også muligt at betale via kunde nr., hvis man allerede handler hos Molslinjen – afklares ved booking).

Ændring / annullering:
Antal personer kan ændres indtil afrejse, inden for det antal man har betalt for.
Hvis I ændrer antallet af gæster, så det kommer over 98 personer, er der et tillæg til prisen, da der i så fald skal ekstra besætning med ombord.
Hvis annullering modtages efter den 20. i måneden før afrejsedato refunderes depositum på kr. 2.500,- ikke, pga. udgifter i forbindelse med indkaldt personale i henhold til vagtplan – det vil sige, der skal betales løn til medarbejdere, der er sat til at møde ind på arbejde, også hvis turen annulleres.
Det er yderst sjældent at en tur aflyses, men hvis kaptajnen ikke kan sejle ud, så aftales nærmere.