Alt det praktiske

Forretningsbetingelser - Befordringsbestemmelser - Passagerrettigheder - Cookies

Almindelige forretningsbetingelser

Følgende Almindelige Forretningsbetingelser er gældende for køb hos FANØLINJEN.

De Almindelige Forretningsbetingelser er gældende fra den 14. januar 2022.

Almindelige forrretningsbetingelser

Befordringsbestemmelser

Befordring af passagerer, biler og rejsegods på vore færger eller af os chartret færge finder sted efter FANØLINJENs Almindelige Forretningsbetingelser som kan læses på fanølinjen.dk . I tillæg hertil gælder nærværende befordringsbestemmelser for dit ophold om bord på færgen.

Nærværende Befordringsbestemmelser er gældende fra d. 18. december 2018

Befordringsbestemmelser

Passagerrettigheder

Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje finder anvendelse fra den 18. december 2012.

I teksten her til højre finder du et resumé af den samlede tekst.