Alt det praktiske

Forretningsbetingelser - Befordringsbestemmelser - Passagerrettigheder - Cookies

Covid-19

Færger fortsætter med at sejle

MOLSLINJEN forsætter med at sejle på alle rederiets ruter i Danmark. Samtidig igangsættes en række initiativer for at tage vare på både passagerer og besætninger i forhold til den aktuelle udfordring med COVID-19.

Alle MOLSLINJENs færger er samfundsbærende infrastruktur, og det forventes af rederiet, at færgerne sejler. Derfor sætter MOLSLINJEN gang i en række initiativer på alle rederiets ruter i lyset af den aktuelle situation i Danmark.

Passagerer med særlige behov får lov til at opholde sig i deres bil på vogndækket på skibet. Det kan være passagerer, som har forhøjet risiko ved at blive smittet med COVID-19, passagerer som frygter at være blevet udsat for smitte eller passagerer som generelt er utrygge.

Buffeten på færgerne lukkes, så der udelukkende sælges mad anrettet og indpakket. Alle passagerer fordeles i zoner på skibet, så ingen behøver at være tæt på medpassagerer. Besætningerne er instruerede i at iagttage de strengeste regler for hygiejne ombord.

For de passagerer som ikke ønsker at benytte deres billet, indføres fra dags dato og to uger frem fuld fleksibilitet for alle billettyper, så turene til sejlads i perioden gebyrfrit kan ændres 60 dage frem i tiden.

BORNHOLMSLINJEN, LANGELANDSLINJEN, ALSLINJEN, SAMSØLINJEN og FANØLINJEN sejler som situationen er lige nu alle uændret.

På ruten over Kattegat udarbejdes et nyt trafikprogram med to færger i stedet for tre. Det giver rederiet mulighed for at arbejde med besætninger som lukkede hold, så ingen medarbejdere bevæger sig på flere færger. Der indføres samtidig temperaturkontrol af de besætninger, som skal holde færgerne sejlende, for at fastholde sejladserne så længe som muligt.

Almindelige forretningsbetingelser

Følgende Almindelige Forretningsbetingelser er gældende for køb hos FANØLINJEN.

De Almindelige Forretningsbetingelser er gældende fra den 13. maj 2020.

Almindelige forrretningsbetingelser

Befordringsbestemmelser

Befordring af passagerer, biler og rejsegods på vore færger eller af os chartret færge finder sted efter FANØLINJENs Almindelige Forretningsbetingelser som kan læses på fanølinjen.dk . I tillæg hertil gælder nærværende befordringsbestemmelser for dit ophold om bord på færgen.

Nærværende Befordringsbestemmelser er gældende fra d. 18. december 2018

Befordringsbestemmelser

Passagerrettigheder

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje
Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje finder anvendelse fra den 18. december 2012.

I teksten her til højre finder du et resume af den samlede tekst. Den samlede tekst kan læses på Den Europæiske Unions Publikationskontors hjemmeside.

Passagerrettigheder

Cookies

På www.fanoelinjen.dk indsamler vi oplysninger om dit besøg på hjemmesiden. Det gør vi for at kunne optimere websitet og dets funktionalitet, og for at skabe øget brugervenlighed på hjemmesiden i forbindelse med booking af billetter og målrettet markedsføring.

Oplysningerne kan ikke henføres til dig som person, men alene til den computer, du har besøgt hjemmesiden fra. Indsamlingen sker via cookies.

Du skal være opmærksom på, at du ved at besøge www.fanoelinjen.dk giver samtykke til de retningslinjer, som nedenstående cookie-politik beskriver.

Cookie-politik